முன்னாள் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி ராஜேஷ் லக்கானிக்கு உயர்நீதிமன்றம் கண்டனம் | SunNews

ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 24 ਮਾਰਚ 2019
முன்னாள் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி ராஜேஷ் லக்கானிக்கு உயர்நீதிமன்றம் கண்டனம் | SunNews

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

  • மக்களுக்கு நீதி நிர்வாகிகள் அரசு உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் உயர் அமைப்புகள் சட்டத்தை மதிக்காத வர்கள் நீதியை கொளை செய்கிறார் கள் எளிய மக்கள் எங்கே போகிறது வெட்கக்கேடு

  • நீதி,நிர்வாகம், சிபிஐ, தே.கமிசன் எல்லாம் தவிடு பொடியாகிவிட்டது

  • Thamizh Naadu Election Commission is the worst Biased one . It is prooved at the court. Go and hang yourself