பணப்பட்டுவாடாவை தடுக்கத் தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது- தலைமை தேர்தல் அதிகாரி

ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 24 ਮਾਰਚ 2019
பணப்பட்டுவாடாவை தடுக்கத் தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது- தலைமை தேர்தல் அதிகாரி
#LokSabhaElections2019 #sunnews

ਟਿੱਪਣੀਆਂ