தேர்தல் பறக்கும்படை சோதனையில் 27 கிலோ தங்கம், 2 கேரட் வைரம் , 14 கிலோ வெள்ளி பறிமுதல்

ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 23 ਮਾਰਚ 2019
தேர்தல் பறக்கும்படை சோதனையில் 27 கிலோ தங்கம், 2 கேரட் வைரம் , 14 கிலோ வெள்ளி பறிமுதல்

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

  • 2 கேரட் வைரம் 😇😇😇 தேர்தல் முடிவுகள் வரும் வரை ஒனக்கு புண்டையும் புரியாது