ஒரு தொகுதியில் மட்டும் முடங்கி விடாமல் இருக்கவே மக்களவை தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை - கமல்ஹாசன்

ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 25 ਮਾਰਚ 2019
ஒரு தொகுதியில் மட்டும் முடங்கி விடாமல் இருக்கவே மக்களவை தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை - கமல்ஹாசன்

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

  • CM agiratha. State la mattum mudangavendivarum. Direct PM agidu.........

  • MNM 🔦 👍👍 👍🌹💕 🔦🔦 🔦🌹🔦 🔦🔦 🔦🔦 🔦🙏🌹 👍💕 🔦🔦 🔦🌹💕 🔦