ஒட்டப்பிடாரம் உள்ளிட்ட 3 தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் நடத்த கோரும் வழக்கு வியாழன் அன்று விசாரணை

ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 25 ਮਾਰਚ 2019
ஒட்டப்பிடாரம் உள்ளிட்ட 3 தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் நடத்த கோரும் வழக்கு வியாழன் அன்று விசாரணை

ਟਿੱਪਣੀਆਂ