કાળી ચૌદસનુ ભુત-Jigli Khajur-New Gujarati Comedy Video 2018-Ram Audio

ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 6 ਨਵੰਬਰ 2018
#Episode-18
#Vandho
New Latest gujarati Comedy Web Series
#Kali_Chaudasnu_Bhut-કાળી ચૌદસનુ ભુત
Starring:Nitin Jani(Khajur),Tarun Jani,Savan Chaudhry
Written & Directed by:Nitin Jani
Produced by:Sanjay Patel
Music Label:Shri Ram Audio & Telefilms
Online Download:www.rajaramdigital.com
For More Entertainment Like us On Facebook:-
facebook.com/RajaramDigital

For More Entertainment Like us On Twitter:-
twitter.com/shriramaudio
Circle us On Google+:-
plus.google.com/u/0/+gujaratidevotionaltv
For More Entertainment Follow On :)-
www.dailymotion.com/ShreeRamAudio
PA-tv Channel Subcribe On:-
pa-tv.com/username-gujaratidevotionaltv

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

 • PoT 2 plaz

 • very very very nice divali

 • Vah khajur bhai bhai ek video maldhari look ma pan banavo rabari bharwad charan ahir no bhai aapdi sanskruti vise

 • jitu

 • અરે ભુત ના હોય

 • Magan....😂😂😂

 • હેપી દિવાલી

 • 🤣🤣😂😂😆😆😄😉😁😁

 • Fanny video 😂😁😂😁😁😁

 • ખજુર ભાઈ best best comedy an

 • Next video juice valo

 • divaliin yad diladi

 • Best video ever

 • Your all videos are always different on different topics with new locations, That's your speciality of your comedy. Again nice comedy brothers keep it up the good work. god bless you guys. Jai Hind

 • Nice ho bhai

 • Ha mojj ha

 • Excellent video 👽👽👽

 • CNN vffahajjzbzbKshzgwhsjcxxHajiahjjiagsggs, hahajsjsjjj, ahjsjsjzjsjjw, ahhahhdhdks Hf hauuwhsgsghshv, ahzvgshjnhhhjdaqfgah, agahxjqsaufrwHshcafsshjdjn, hahfahsjdkdj, hsgaxuosgaf, gsgsjsndvsf, gajsjmdkd, bahjsjkskdkd, Czbndnsmnxnsmsgdvshsgg, vahjshsgs, hshscXzjjbzgf, bzhsgfaf, bznkfflisgC, hsjsjagf, jajsnzvf, jahhafz, abskksfcckswy, haksjgga, Nbzzvcxhsjjsxxc, jahscscfgabnbah, xcxxxxbjaaggahsbscxzjzmkz ahhsgsgsg, ahaxVjsdjca, hajsvsca, ahhsacacc,, bHacs, Cshdjkscvzshjs, zhacdhjs, 'gzbzdkhdsvgsjdkkdbh? 9='6"56":66"/5*5*gzhsksjdhfafjskskhagayshn

 • ✨🌾 🌾 🌾 😏😏😏😏😏 😏😏😏😏😏😏😏 😏🕓🕓😏🕓🕓😏 😏🕓🎱😏🕓🎱😏 😏😏😏😏😏😏😏 😏😏😏✔😏😏😏 🌀😏😏😏😏😏🌀 😏🌀😏😏😏🌀😏👍 👉🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🕐🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🕐🕐🕐🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀 👟 👟 ☁☁🎈🎈☁☁☁☁ 😊😊👀😊🌛☁☁☁ 😊😊😊😊☁☁☁☁ ☁☁😊😊☁☁☁☁ ☁☁😊😊☁☁☁☁ ☁☁😊😊☁☁☁☁ ☁☁😊😊☁☁☁☁ ☁☁😊😊☁☁☁🎈 ☁☁😊😊😊😊😊😊 ☁☁😊😊😊😊😊😊 ☁☁😊☁😊☁😊😊 🌾🌾😊🌾😊🌾😊😊 🎈 Happy Birthday! 🔥 🔥 🔥 📍 📍 📍 📍 📍 📍 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 🎂🍓🎂🍓🎂🍓🎂🍓 🍓🎂🍓🎂🍓🎂🍓🎂 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 😘😚😘😚😘😚 🍸🍸🍸🍸🍸🍸 Happy New Year 🎅🎅🎅🎅🎅 👕👙👔👗🎽 Santa is coming! 🌙 * ☁☁ 🌟 * * * 🌟 👋🎅 🚶🎄 🏡 ⛪🏫🎄 🎁Merry Christmas💝 🌟。❤。😉。🍀 。✨ 。🎉。🌟 ✨。\|/。💫 Happy New Year 🌟。/|\。🍻 。🍀。 🍸。🎉。 🌟。 💫。 🎶 💥 Happy New Year! 😄😃☺😉😁😌 Good Luck To U 🎄 ☁☁☁🌟☁☁☁ ☁☁☁🎄☁☁☁ ☁☁🎄🎄🎄☁☁ ☁☁☁🎄✨☁☁ ☁☁🎄🎄🎄☁☁ ☁🎄✨🎄🎄🎄☁ ☁☁🎄🎄🎄☁☁ ☁🎄🎄✨🎄🎄☁ 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 ☁☁🎁🎁🎁☁☁ ✨ 🌟 🎁 🎄🎄 🎁🎁🎁 🎄🎄🎄🎄 🎁🎁 🎄🎄🎄 🎁🎁🎁🎁 🎄🎄🎄🎄🎄 🎁🎁🎁 🎄🎄🎄🎄 🎁🎁🎁🎁🎁 🎄🎄🎄🎄🎄🎄 🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁 ✨🎈✨🎈✨🎈✨ 🎈🌟🎉🎂🎉🌟🎈 ✨🎉🎁🌟🎁🎉✨ ✨🌟🌟✨🌟✨✨ ✨🌟🌟🌟✨ ✨🌟✨ ✨ 🌟 ✨ 🔥 💗❤💗 💗❤❤❤💗 🎀🎀✨✨✨🎀🎀 ✨✨🎀🎀🎀✨✨ 🌺🌺🌺🎀🌺🌺🌺 🌺🌺🌺🎀🌺🌺🌺 🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀 🌺🌺🌺🎀🌺🌺🌺 🌺🌺🌺🎀🌺🌺🌺 ✨ 🌟 🎄✨ 🎄🎄 🎄🌟🎄 🎄🎄🎁🎄 🎄🌟🎄 ✨ 🎄🎁🎄🎄 🎄🎄🎄🎉🎄 🎄🎁🎄🌟🎄🎄 🎄🎄🎄🌟🎄 🎄💛🎄🎄🎄🎄 🎄🎉🎄🌟🎄🎁🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 ✨ 🌟 ✨ 🎄 ✨ 🎄🎄 ✨ ✨ 🎄🐻🎄 ✨ 🎄🐻🎀🎄 ✨ 🎄🎀🎄🐻🎄 ✨ 🎄🎄🎀🎄 🎄🎄🐻🎄🎄 ✨ 🎄🎄🎀🎄🐻🎄 🎄🐻🎄🎄🎀🎄🎄 ✨ 🎄🎀🎄🎄🐻🎄✨ 🎄🎄🐻🎄🎄🎀🎄 🎄🐻🎄🎀🐻🎄🎄🎄 🎁MERRY CHRISTMAS🎁 ❄ 🌟 🎄🎄 🎅🎄🎄 🎄🎄🎄🎄 🎄🎄 🎄🎅🎄 🎄🎄🎄🎄 🎄🎄🎄🎄🎄 🎄🎄🎄 🎅🎄🎄🎄 🎄🎄🎄🎄🎄 🎄🎄🎄🎄🎄🎄 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎅 ❄ 🌟 🔔 🎄🎄 🔔🔔🔔 🎄🎄🎄🎄 🔔🔔 🎄🎄🎄 🔔🔔🔔🔔 🎄🎄🎄🎄🎄 🔔🔔🔔 🎄🎄🎄🎄 🔔🔔🔔🔔🔔 🎄🎄🎄🎄🎄🎄 🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔 ✨ 🌟 🎄 🎄🎄 🎄🎄🔔 🎄🎄🎄🎄 🎄🎄 🔔🎄🎄 🎄🎄🎄🎄 🎄🎄🎄🎄🎄 🎄🎄🎄 🎄🎄🎄🎄 🎄🎄🎄🎄🔔 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 ✨ 🎍 🎃🎃🎃🎃🎃 🎃🔥🎃🎃🎃🔥🎃 🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃 🎃🔥🔥🔥🔥🔥🔥🎃 🎃🔥🔥🔥🔥🔥🎃 🎃🎃🎃🎃🎃 I'm at work! 💻👿💻😖💻😒💻😂 😭💻😂💻😖💻😱💻 Let's go shopping! 👒💄👗🌂👙👜🎀👠 I Love Sea! ☀☀☀☀☀☀☀☀ 🌴👙🐚🚣⛵🌊🚤🏄 🌊🐳🐟🐙🐬🐠🐬🐋 🌴🌴🌴☀❤🌴🌴🌴 🌊🌴🌴💃🚶🌴🌴🌊 ☀✨✨✨✨✨✨ ✨✨🎩✨👑✨✨ ✨✨😘❤😊✨✨ ✨✨👔💍👗✨✨ 🌸🌸👟🌸👠🌸🌸 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 🍸👙🍸🍸🍸👙🍸 🍸👙🍸🍸🍸👙🍸 👙👙👙🍸👙👙👙 👙👙👙🎀👙👙👙 🍸👙👙🍸👙👙🍸 🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸 🎀👙👙👙👙👙🎀 🍸🍸👙👙👙🍸🍸 🍸🍸🍸👙🍸🍸🍸 Party Time! 🎣🎾🏂🚎🚍🚴🚲👞😆😇😃😂😄😁😁😄😐😄😐😑😯😑😑😑😰😧😰😧😳😨😳😵😲😵😵😰😗😷😗😗😞😗😝😗😝😝😗😍😞😞😍😏😔😔😏😚😏😔😏🙍🙋🙌🙋🙅🙋🙅🙍🙋🙅🙌🙏🙆🙎😺😿🙉🙈👦👦💩🙈👶😾🙀😻😼😻👰💂👥👮👥👥👥👮👥🎅👯👸👰👼👲👳👱👻💆💅💆💇💃👱👸👿👺👂👃💪💪👀👀💪💘💕💘💕💗💕💋💋💜💚💜💛💓💚💔👅💙💙💚💘💖👎💖💘💝💓💘👎💞👎💟👆💟👆👍👋✊👋☝👇👋👇👋👐🐕🐈🐈🐶🐹🐔🐇🐔🐓🐏🐤🐏🐥🐥🐄🐺🐂🐥🐏🐂🐺🐃🐦🐼🐴🐼🐸🐼🐸🐼🐸🐼🐽🐠🐳🐠🐊🐲🐜🐲🍸🍻🍦🍴🍬🍗🍮🍗🍮🍕🍜🍖🍣🍌🍡🍌🍘🍄🍊🍉🍈🍆🍓🍒🍍🍉🍇🍇🍉🍉🍆🌷🌺🍂🌺☀🌓🌜🌗🌑🌆🌋🌌🌐🌏🌐👒👓👓👒👜👢👜👡👝💲💳💱💶💉🔫💣🔔📜📙📙📗📘🔭🔦🔭🚪📖📛📖🎃🎃📰🎃📖🎂🎌🎎🎍🎇☎📟📲📞📮📯📢📣📫📣💬✏💬✏💬📏📌📌📏📍✂💻✂💽💺💽💺💿💽📇💿📆📃🎡📁🎡📈🎬🎪🎬📹🎭🎠🎭📹🃏🎮🎲🃏🎮📻🀄🎵🎧🏡

 • Sache dari gy tamara video ma sounds thi.. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 • Mojmoj

 • Hemu kumar Tappada

 • nice magan

 • ĹAITNU.KAMGUD👌👌👌👌👌

 • king of koli

 • Ha moj

 • please i am visit you,,,😐🙏✋

 • Bhai Aa Shoot to Hathuka Village nu che

 • happy. divali

 • Pupg no video muk

 • Alya boot hoto nathi

 • Khajur Kahani likhta Hoon Aap Ke Liye comedy Kahani likh Sakta

 • HA moj ha

 • Bhi bhi

 • Happy diwali khajuri bhai

 • k

 • 22222@@@@@22222

 • Hi.bhai

 • Super

 • Happy Kali chaudas

 • અરે મારે કઈ લેવાદેવા નથી

 • Chhota Bheem videos

 • nice

 • WoW

 • nice

 • very nice

 • Hahahhahahahhh ha bhai moj karaivi ..😆😆😆😆😆🙆🏻‍♂️

 • Khaju bhai jalaram jyanti no video banao ne 😊😊

 • Nice

 • bahuj mast jordar.. Nitin Bhai. la-la bhai

 • Channel subscribe karjo mara mitro

 • Super khajur bhai

 • Nise

 • Best comedy

 • Paf varo

 • Sorry dost..jigli..vagar... video..ma gamtu..nathi..yar..mane.aevu..lage..6e..ke..tamari..tim..khodavay...gay Guujudada..ma..jovamale..6

  • Aapjo

  • JalDi.. really

 • Khajur Bhai PUBG par video banavo.

 • Hi

 • Hi

 • Bhavedh

 • Sorry bt ek boy k pent 👖 ki zip khuli h🙈

 • Hamoj ha

 • KV symbol

 • Come here to just dislike

 • Your video is my faviret 😉😉😉😉😉😉😉😉

  • vijay pidhadiya .

  • Faviret hahahahhahah favourite

 • jks

 • Lajvab

 • E bhutne kejo happy new year

 • Hello Khajur bhai super video and sorry mara thee tamara video ny dekhaya phone bagadi gayo to

 • Sound proper normal rakho effects nai aapo maja nat aavti

 • Tame bhoot ne sambhado hu chhokri ne sambhadu chhu.😂

 • Happy Diwali

 • PA-tvr ne copy kare bc

 • Ama story jevu to Kai hatu j nay fucking video bakwas

 • Mast

 • Super

 • Kdkkkkkkkkk 6

 • ગુજરાત માં ખજૂર છે એટ્લે જ મીઠાશ છે હો!!!!!

 • Tame kya raho cho ?

 • vagh asok

 • g

 • super

 • જય ભાણવડ

 • કરજો જલદી

 • 8160700176 Karan joshi

 • ખજૂર ભાઈ મારે રોલ કરવો છે

 • Hi

 • Plyz subscribe my chanal

 • Mi

 • Ha moj ha

 • Hi

 • Sarkha video banaw...altoo chhe...

 • 👌👌👌

 • kam

  • rajdeep sinh Chudasma karan

 • hii

 • Comedy hato video khajur bhai

 • khajur superb

 • best

 • Wondarfull video

 • Wow