કાળી ચૌદસનુ ભુત-Jigli Khajur-New Gujarati Comedy Video 2018-Ram Audio

ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 6 ਨਵੰਬਰ 2018
#Episode-18
#Vandho
New Latest gujarati Comedy Web Series
#Kali_Chaudasnu_Bhut-કાળી ચૌદસનુ ભુત
Starring:Nitin Jani(Khajur),Tarun Jani,Savan Chaudhry
Written & Directed by:Nitin Jani
Produced by:Sanjay Patel
Music Label:Shri Ram Audio & Telefilms
Online Download:www.rajaramdigital.com
For More Entertainment Like us On Facebook:-
facebook.com/RajaramDigital

For More Entertainment Like us On Twitter:-
twitter.com/shriramaudio
Circle us On Google+:-
plus.google.com/u/0/+gujaratidevotionaltv
For More Entertainment Follow On :)-
www.dailymotion.com/ShreeRamAudio
PA-tv Channel Subcribe On:-
pa-tv.com/username-gujaratidevotionaltv

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

 • અરે ભુત ના હોય

 • Magan....😂😂😂

 • હેપી દિવાલી

 • 🤣🤣😂😂😆😆😄😉😁😁

 • Fanny video 😂😁😂😁😁😁

 • ખજુર ભાઈ best best comedy an

 • Next video juice valo

 • divaliin yad diladi

 • Best video ever

 • Your all videos are always different on different topics with new locations, That's your speciality of your comedy. Again nice comedy brothers keep it up the good work. god bless you guys. Jai Hind

 • Nice ho bhai

 • Ha mojj ha

 • Excellent video 👽👽👽

 • CNN vffahajjzbzbKshzgwhsjcxxHajiahjjiagsggs, hahajsjsjjj, ahjsjsjzjsjjw, ahhahhdhdks Hf hauuwhsgsghshv, ahzvgshjnhhhjdaqfgah, agahxjqsaufrwHshcafsshjdjn, hahfahsjdkdj, hsgaxuosgaf, gsgsjsndvsf, gajsjmdkd, bahjsjkskdkd, Czbndnsmnxnsmsgdvshsgg, vahjshsgs, hshscXzjjbzgf, bzhsgfaf, bznkfflisgC, hsjsjagf, jajsnzvf, jahhafz, abskksfcckswy, haksjgga, Nbzzvcxhsjjsxxc, jahscscfgabnbah, xcxxxxbjaaggahsbscxzjzmkz ahhsgsgsg, ahaxVjsdjca, hajsvsca, ahhsacacc,, bHacs, Cshdjkscvzshjs, zhacdhjs, 'gzbzdkhdsvgsjdkkdbh? 9='6"56":66"/5*5*gzhsksjdhfafjskskhagayshn

 • ✨🌾 🌾 🌾 😏😏😏😏😏 😏😏😏😏😏😏😏 😏🕓🕓😏🕓🕓😏 😏🕓🎱😏🕓🎱😏 😏😏😏😏😏😏😏 😏😏😏✔😏😏😏 🌀😏😏😏😏😏🌀 😏🌀😏😏😏🌀😏👍 👉🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🕐🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🕐🕐🕐🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀 👟 👟 ☁☁🎈🎈☁☁☁☁ 😊😊👀😊🌛☁☁☁ 😊😊😊😊☁☁☁☁ ☁☁😊😊☁☁☁☁ ☁☁😊😊☁☁☁☁ ☁☁😊😊☁☁☁☁ ☁☁😊😊☁☁☁☁ ☁☁😊😊☁☁☁🎈 ☁☁😊😊😊😊😊😊 ☁☁😊😊😊😊😊😊 ☁☁😊☁😊☁😊😊 🌾🌾😊🌾😊🌾😊😊 🎈 Happy Birthday! 🔥 🔥 🔥 📍 📍 📍 📍 📍 📍 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 🎂🍓🎂🍓🎂🍓🎂🍓 🍓🎂🍓🎂🍓🎂🍓🎂 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 😘😚😘😚😘😚 🍸🍸🍸🍸🍸🍸 Happy New Year 🎅🎅🎅🎅🎅 👕👙👔👗🎽 Santa is coming! 🌙 * ☁☁ 🌟 * * * 🌟 👋🎅 🚶🎄 🏡 ⛪🏫🎄 🎁Merry Christmas💝 🌟。❤。😉。🍀 。✨ 。🎉。🌟 ✨。\|/。💫 Happy New Year 🌟。/|\。🍻 。🍀。 🍸。🎉。 🌟。 💫。 🎶 💥 Happy New Year! 😄😃☺😉😁😌 Good Luck To U 🎄 ☁☁☁🌟☁☁☁ ☁☁☁🎄☁☁☁ ☁☁🎄🎄🎄☁☁ ☁☁☁🎄✨☁☁ ☁☁🎄🎄🎄☁☁ ☁🎄✨🎄🎄🎄☁ ☁☁🎄🎄🎄☁☁ ☁🎄🎄✨🎄🎄☁ 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 ☁☁🎁🎁🎁☁☁ ✨ 🌟 🎁 🎄🎄 🎁🎁🎁 🎄🎄🎄🎄 🎁🎁 🎄🎄🎄 🎁🎁🎁🎁 🎄🎄🎄🎄🎄 🎁🎁🎁 🎄🎄🎄🎄 🎁🎁🎁🎁🎁 🎄🎄🎄🎄🎄🎄 🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁 ✨🎈✨🎈✨🎈✨ 🎈🌟🎉🎂🎉🌟🎈 ✨🎉🎁🌟🎁🎉✨ ✨🌟🌟✨🌟✨✨ ✨🌟🌟🌟✨ ✨🌟✨ ✨ 🌟 ✨ 🔥 💗❤💗 💗❤❤❤💗 🎀🎀✨✨✨🎀🎀 ✨✨🎀🎀🎀✨✨ 🌺🌺🌺🎀🌺🌺🌺 🌺🌺🌺🎀🌺🌺🌺 🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀 🌺🌺🌺🎀🌺🌺🌺 🌺🌺🌺🎀🌺🌺🌺 ✨ 🌟 🎄✨ 🎄🎄 🎄🌟🎄 🎄🎄🎁🎄 🎄🌟🎄 ✨ 🎄🎁🎄🎄 🎄🎄🎄🎉🎄 🎄🎁🎄🌟🎄🎄 🎄🎄🎄🌟🎄 🎄💛🎄🎄🎄🎄 🎄🎉🎄🌟🎄🎁🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 ✨ 🌟 ✨ 🎄 ✨ 🎄🎄 ✨ ✨ 🎄🐻🎄 ✨ 🎄🐻🎀🎄 ✨ 🎄🎀🎄🐻🎄 ✨ 🎄🎄🎀🎄 🎄🎄🐻🎄🎄 ✨ 🎄🎄🎀🎄🐻🎄 🎄🐻🎄🎄🎀🎄🎄 ✨ 🎄🎀🎄🎄🐻🎄✨ 🎄🎄🐻🎄🎄🎀🎄 🎄🐻🎄🎀🐻🎄🎄🎄 🎁MERRY CHRISTMAS🎁 ❄ 🌟 🎄🎄 🎅🎄🎄 🎄🎄🎄🎄 🎄🎄 🎄🎅🎄 🎄🎄🎄🎄 🎄🎄🎄🎄🎄 🎄🎄🎄 🎅🎄🎄🎄 🎄🎄🎄🎄🎄 🎄🎄🎄🎄🎄🎄 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎅 ❄ 🌟 🔔 🎄🎄 🔔🔔🔔 🎄🎄🎄🎄 🔔🔔 🎄🎄🎄 🔔🔔🔔🔔 🎄🎄🎄🎄🎄 🔔🔔🔔 🎄🎄🎄🎄 🔔🔔🔔🔔🔔 🎄🎄🎄🎄🎄🎄 🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔 ✨ 🌟 🎄 🎄🎄 🎄🎄🔔 🎄🎄🎄🎄 🎄🎄 🔔🎄🎄 🎄🎄🎄🎄 🎄🎄🎄🎄🎄 🎄🎄🎄 🎄🎄🎄🎄 🎄🎄🎄🎄🔔 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 ✨ 🎍 🎃🎃🎃🎃🎃 🎃🔥🎃🎃🎃🔥🎃 🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃 🎃🔥🔥🔥🔥🔥🔥🎃 🎃🔥🔥🔥🔥🔥🎃 🎃🎃🎃🎃🎃 I'm at work! 💻👿💻😖💻😒💻😂 😭💻😂💻😖💻😱💻 Let's go shopping! 👒💄👗🌂👙👜🎀👠 I Love Sea! ☀☀☀☀☀☀☀☀ 🌴👙🐚🚣⛵🌊🚤🏄 🌊🐳🐟🐙🐬🐠🐬🐋 🌴🌴🌴☀❤🌴🌴🌴 🌊🌴🌴💃🚶🌴🌴🌊 ☀✨✨✨✨✨✨ ✨✨🎩✨👑✨✨ ✨✨😘❤😊✨✨ ✨✨👔💍👗✨✨ 🌸🌸👟🌸👠🌸🌸 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 🍸👙🍸🍸🍸👙🍸 🍸👙🍸🍸🍸👙🍸 👙👙👙🍸👙👙👙 👙👙👙🎀👙👙👙 🍸👙👙🍸👙👙🍸 🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸 🎀👙👙👙👙👙🎀 🍸🍸👙👙👙🍸🍸 🍸🍸🍸👙🍸🍸🍸 Party Time! 🎣🎾🏂🚎🚍🚴🚲👞😆😇😃😂😄😁😁😄😐😄😐😑😯😑😑😑😰😧😰😧😳😨😳😵😲😵😵😰😗😷😗😗😞😗😝😗😝😝😗😍😞😞😍😏😔😔😏😚😏😔😏🙍🙋🙌🙋🙅🙋🙅🙍🙋🙅🙌🙏🙆🙎😺😿🙉🙈👦👦💩🙈👶😾🙀😻😼😻👰💂👥👮👥👥👥👮👥🎅👯👸👰👼👲👳👱👻💆💅💆💇💃👱👸👿👺👂👃💪💪👀👀💪💘💕💘💕💗💕💋💋💜💚💜💛💓💚💔👅💙💙💚💘💖👎💖💘💝💓💘👎💞👎💟👆💟👆👍👋✊👋☝👇👋👇👋👐🐕🐈🐈🐶🐹🐔🐇🐔🐓🐏🐤🐏🐥🐥🐄🐺🐂🐥🐏🐂🐺🐃🐦🐼🐴🐼🐸🐼🐸🐼🐸🐼🐽🐠🐳🐠🐊🐲🐜🐲🍸🍻🍦🍴🍬🍗🍮🍗🍮🍕🍜🍖🍣🍌🍡🍌🍘🍄🍊🍉🍈🍆🍓🍒🍍🍉🍇🍇🍉🍉🍆🌷🌺🍂🌺☀🌓🌜🌗🌑🌆🌋🌌🌐🌏🌐👒👓👓👒👜👢👜👡👝💲💳💱💶💉🔫💣🔔📜📙📙📗📘🔭🔦🔭🚪📖📛📖🎃🎃📰🎃📖🎂🎌🎎🎍🎇☎📟📲📞📮📯📢📣📫📣💬✏💬✏💬📏📌📌📏📍✂💻✂💽💺💽💺💿💽📇💿📆📃🎡📁🎡📈🎬🎪🎬📹🎭🎠🎭📹🃏🎮🎲🃏🎮📻🀄🎵🎧🏡

 • Sache dari gy tamara video ma sounds thi.. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 • Mojmoj

 • Hemu kumar Tappada

 • nice magan

 • ĹAITNU.KAMGUD👌👌👌👌👌

 • king of koli

 • Ha moj

 • please i am visit you,,,😐🙏✋

 • Bhai Aa Shoot to Hathuka Village nu che

 • happy. divali

 • Pupg no video muk

 • Alya boot hoto nathi

 • Khajur Kahani likhta Hoon Aap Ke Liye comedy Kahani likh Sakta

 • HA moj ha

 • Bhi bhi

 • Happy diwali khajuri bhai

 • k

 • 22222@@@@@22222

 • Hi.bhai

 • Super

 • Happy Kali chaudas

 • અરે મારે કઈ લેવાદેવા નથી

 • Chhota Bheem videos

 • nice

 • WoW

 • nice

 • very nice

 • Hahahhahahahhh ha bhai moj karaivi ..😆😆😆😆😆🙆🏻‍♂️

 • Khaju bhai jalaram jyanti no video banao ne 😊😊

 • Nice

 • bahuj mast jordar.. Nitin Bhai. la-la bhai

 • Channel subscribe karjo mara mitro

 • Super khajur bhai

 • Nise

 • Best comedy