StarPlus

StarPlus StarPlus

  • 7 903
  • 2 201 487 611
Rishta Wahi, Baat Nayi

ਵੀਡੀਓ

Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Abir and Kunal
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Abir and Kunalਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
DivyaDrishti | 2 Days To Go
DivyaDrishti | 2 Days To Goਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
DivyaDrishti | Daayan Ki Choti
DivyaDrishti | Daayan Ki Chotiਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
DivyaDrishti | 3 Days To Go
DivyaDrishti | 3 Days To Goਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Abir's Words
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Abir's Words2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Abir's Poetry
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Abir's Poetry3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Mishti's Advice
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Mishti's Advice3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
DivyaDrishti | Mohana and Pishachini
DivyaDrishti | Mohana and Pishachini3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Nazar | Mayank
Nazar | Mayank3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
DivyaDrishti | Drishti's Wedding
DivyaDrishti | Drishti's Wedding4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Pehli Mulaqaat
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Pehli Mulaqaat4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke |  Few hours to go
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Few hours to go4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Starts Tonight
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Starts Tonight4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Mishti
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Mishti5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
DivyaDrishti | Pishachini's Glamourous Side
DivyaDrishti | Pishachini's Glamourous Side5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
DivyaDrishti | Sister's Bond
DivyaDrishti | Sister's Bond6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Mishti & Abir
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Mishti & Abir6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
DivyaDrishti | Twist In The Wedding
DivyaDrishti | Twist In The Wedding6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Pyaar Ki Ek DHINCHAAK Kahani | Final Goodbye
Pyaar Ki Ek DHINCHAAK Kahani | Final Goodbye6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Abir’s invite
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Abir’s invite6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
DivyaDrishti | Rakshit's Wedding
DivyaDrishti | Rakshit's Wedding6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
DivyaDrishti | Divya on Wedding
DivyaDrishti | Divya on Wedding7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Umar
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Umar8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kasautii Zindagii Kay | Prerna's Pregnancy
Kasautii Zindagii Kay | Prerna's Pregnancy8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Cricket Woes
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Cricket Woes8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Chai Pe Rap
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Chai Pe Rap8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
The Voice | Team Adnan's Home Jam
The Voice | Team Adnan's Home Jam8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | The Shaadi Beat
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | The Shaadi Beat9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
The Voice | Sanket Bhosale 8pm Baba
The Voice | Sanket Bhosale 8pm Baba9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Home
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Home9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Mishti & Abir
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Mishti & Abir10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Career
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Career10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Ek Bhram - Sarvagun Sampanna | Coming Soon
Ek Bhram - Sarvagun Sampanna | Coming Soon10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Makeup
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Makeup10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Music
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Music11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Starts 18th March
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Starts 18th March11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Har Din Her Din | Sikander
Har Din Her Din | Sikander11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Har Din Her Din | Anurag
Har Din Her Din | Anurag11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Har Din Her Din | Ansh
Har Din Her Din | Ansh11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Har Din Her Din | Rocky
Har Din Her Din | Rocky11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Har Din Her Din | Rakshit
Har Din Her Din | Rakshit11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Har Din Her Din | Veer
Har Din Her Din | Veer11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Har Din Her Din | Rohan
Har Din Her Din | Rohan11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Har Din Her Din | Kartik
Har Din Her Din | Kartik11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Har Din Her Din | Women's Day
Har Din Her Din | Women's Day11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
DivyaDrishti | Divya in trouble
DivyaDrishti | Divya in trouble12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
The Voice | Kaira
The Voice | Kaira14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
The Voice | Kausik Vs Dipsikha
The Voice | Kausik Vs Dipsikha14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
DivyaDrishti | The Making
DivyaDrishti | The Making14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
DivyaDrishti | Intazaar
DivyaDrishti | Intazaar14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Movies
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Movies14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Making of the Rap
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Making of the Rap14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kulfi Kumar Bajewala | The Third Clue
Kulfi Kumar Bajewala | The Third Clue14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Looks
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Looks14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Why Jhatpat Shaadi
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Why Jhatpat Shaadi15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Mishti's Question
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Mishti's Question15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
DivyaDrishti | Childhood Memories
DivyaDrishti | Childhood Memories15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kulfi Kumar Bajewala | Prison Break
Kulfi Kumar Bajewala | Prison Break15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Badshah Teaser
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Badshah Teaser16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Ek Cup Chai
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Ek Cup Chai16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
The Voice | Adnan vs Coach Armaan
The Voice | Adnan vs Coach Armaan17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kasautii Zindagii Kay | Never Breakdown
Kasautii Zindagii Kay | Never Breakdown17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Mishti Ka Sawaal
Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke | Mishti Ka Sawaal17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kulfi Kumar Bajewala | Sikander's Poem
Kulfi Kumar Bajewala | Sikander's Poem18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
The Voice | Team Armaan Battle Ready
The Voice | Team Armaan Battle Ready19 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Dil To Happy Hai Ji | First Partnership
Dil To Happy Hai Ji | First Partnership19 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
The Voice | Sumit goes to battle
The Voice | Sumit goes to battle20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
The Voice | Coach Kanika's Team
The Voice | Coach Kanika's Team20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
The Voice | Anikait's Story
The Voice | Anikait's Story20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kulfi Kumar Bajewala | The Second Clue
Kulfi Kumar Bajewala | The Second Clue21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
The Voice | Sumit Saini's Story
The Voice | Sumit Saini's Story21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
DivyaDrishti | The Connection
DivyaDrishti | The Connection21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
The Voice | Team Harshdeep Battle Ready
The Voice | Team Harshdeep Battle Ready21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Nazar | Nandi
Nazar | Nandi21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kulfi Kumar Bajewala | The First Clue
Kulfi Kumar Bajewala | The First Clue22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
The Voice | Sumit vs Deepak
The Voice | Sumit vs Deepak22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Nazar | Shiv Ki Shakti
Nazar | Shiv Ki Shakti23 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
DivyaDrishti | Rakshit
DivyaDrishti | Rakshit23 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kasautii Zindagii Kay | Prerna's Comeback
Kasautii Zindagii Kay | Prerna's Comeback24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kasautii Zindagii Kay | Prerna's Slap
Kasautii Zindagii Kay | Prerna's Slap24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
The Voice | Enna Sona
The Voice | Enna Sona25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Dil To Happy Hai Ji | Second Chance
Dil To Happy Hai Ji | Second Chance26 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
The Voice | What make The Voice unique?
The Voice | What make The Voice unique?26 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
The Voice | Bhavani K Pandey
The Voice | Bhavani K Pandey26 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
The Voice | Junetra Das
The Voice | Junetra Das26 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

ਟਿੱਪਣੀਆਂ